Přednáška v klubu SUN

Chystám pro Vás přednášku v mateřském centru Hopsáček v Náchodě. Povídat si budeme jak nám může kineziologie pomoci při učení. Termín bude dán, hned jak to situace umožní.