TKDM

Technika Kvantového Doteku Matrixu


Když jsme byli malé děti, dokázali jsme si hrát se svou fantazií, vymýšlet nekonečné množství realit, ve kterých nám bylo dobře. Během dospívání jsme tuto schopnost mnozí zapomněli a přijali realitu, v jaké jsme vyrostli. Výchova a společenská pravidla nás postupně dovedla k nějakým hranicím, které z různých důvodů nemůžeme nebo nechceme překročit, přestože nám nevyhovují. Každý máme možnost změny v našem životě a musí vycházet z nás samotných. Je jen na Vás, čemu chcete věřit a co všechno si ve svém světě dovolíte. Pracovat na svojí nové realitě a při tom si hrát, je možnost, kterou tato technika poskytuje.

Vesmír má pro každého nekonečné možnosti. Uplatňují se zde principy kvantové fyziky. Kvantová vlna - je to práce s energií a záměrem (informací). Tuto techniku velmi ráda používám při kineziologické práci k podpoření odblokovaného tématu. Lze ji použít i samostatně jako proces čistění, kdy pomocí kvantování měníme emoční náboj v daném problému.

O metodě FIE

FIE - Feuersteinovo instrumentální obohacení

Po absolvování školy jsem několik let pracovala jako pedagožka na základní škole. Díky tomu jsem se dostala na kurz Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování - FIE. Je to metoda, kterou vypracoval profesor psychologie Reuven Feuerstein, pro znevýhodněné děti v Izraeli. Postupem času se metoda začala šířit i do běžné populace. Učí životně důležité, nicméně často přehlížené, dovednosti jak se učit.

Základní motto "nechte mě, já si to rozmyslím" poukazuje na to, že nejde o čas při práci, ale o proces myšlení. Nejdůležitějším pracovním nástrojem je papír a tužka. Je kladen velký důraz na řeč a komunikaci. Metoda kombinuje speciálně vyvinuté instrumenty spolu se zprostředkováním, tak aby se dítě maximálně rozvíjelo. Dítě je při práci vedeno postupnými kroky instrumentu (nástroje) od jednoduchého ke složitějšímu. Na dané téma je vytvořena spousta jedinečných úkolů. Při práci nejde jen o splnění úkolu, ale i o přesah do života. Cílem není vyplnění papíru, ale co se dítě naučí pro život. U dětí se rozvíjí řeč, komunikační dovednosti, přemýšlení, soustředění, plánování, systematičnost. Učí se organizovat informace, osvojovat si strategie a orientovat se ve svém okolí. Dítě přijímá odpovědnost za své učení. Omezuje svoji hyperaktivitu.

Každému se má umožnit, aby bylo úspěšné a proto se respektuje osobní tempo každého. Předpokládá se, že každý jedinec může vidět určitý problém ze svého úhlu pohledu. Žádná odpověď není nesprávná, pokud ji umí vysvětlit. Metoda je využitelná při práci se všemi věkovými skupinami (od předškoláků po seniory), při snaze překonat různé obtíže (školní selhávání z různých důvodů, poruchy učení, poruchy pozornosti atd.).