Three In One, systém One Brain


Všichni si přejeme v životě zdraví, štěstí, lásku, pochopení, harmonické vztahy, skvělou práci a splnění osobních přání. Každý usilujeme o to své, ale ne každému se toho podaří dosáhnout. Během soukromých konzultací budeme společně hledat řešení problému, který Vám brání v uskutečnění Vašeho přání. Nasměrujeme život správným směrem. Najdeme cestu, která bude v souladu s Vaším přáním. Najdeme možnost k uzdravení a pochopení sebe sama. Není vždy úplně jednoduché se vydat touto cestou, ale výsledek vždy za to stojí. Vyžaduje to mnohdy hodně práce a trpělivosti. Velmi záleží na každém jednotlivci, kam a jak bude na této cestě postupovat.

Pracuji pomocí kineziologické metody One Brain. Jemným a nenásilným způsobem najdeme jak uvolnit emocionální stres, který se projevuje jako pochybnost, strach nebo pocit naší neschopnosti. Ale i různými projevy bolesti, zdravotní těžkosti, vztahové problémy atd. Je to cesta, na které můžeme najít VOLBU, tam kde jsme si mysleli, že žádné možnosti už nejsou. Ve stresu nedokážeme přemýšlet a obvykle nedovolíme ani našim pocitům, aby nás dovedly na správnou cestu k vyřešení situace.

Cílem práce je zapnout, co bylo v důsledku stresu vypnuto a najít možnosti tam, kde jsme je předtím neviděli, kvůli našim minulým zkušenostem. Dokud si je neuvědomíme a neuvolníme stres s nimi spojený, mají tyto skutečnosti moc ovlivňovat naše chování v současnosti. Abychom se dostali k vaší pravdě co nejblíže, jak je to jen možné, používáme svalový test. Pomocí něj zjistíme příčinu problému, se kterou pak dále pracujeme na vědomé, podvědomé a tělesné úrovni. Celá práce trvá asi 90 minut.

Každý člověk, jenž je nositelem vlastních problémů, je i zdrojem jejich řešení, pokud je ochoten spolupracovat a má opravdovou touhu se problému zbavit. Pokud máte pocit, že bych i Vám mohla pomoci, neváhejte mě kontaktovat. Už se na Vás těším. Zuzka 


Upozornění:

Vše, co dělám je pouze osobnostní rozvoj a pohled na život jinak. Rozhodně není léčbou a nenahrazuje lékařskou pomoc.